Institution saved to your shortlist.

Hoa Sen College

Aligarh, Vietnam

Học bổng xét tuyển năm học 2016 - 2017

24 Aug 2016

THÔNG BÁO

HỌC BỔNG XÉT TUYỂN NĂM HỌC 2016 - 2017

Nhằm tạo điều kiện cho các Tân sinh viên nhập học, Trường Cao Đẳng Hoa Sen công bố chương trình học bổng xét tuyển hệ Cao đẳng chính quy với phương thức như sau:

1.Tổng giá trị và số lượng học bổng: 420 triệu đồng với 36 suất học bổng cho 2 khu vực TPHCM và Đà Nẵng

Loại học bổng

Số lượng

Trị giá (học phí)

TPHCM

Đà Nẵng

1.  Tài năng

6

6

100%

2.  Khuyến học

12

12

40%

Tổng

18

18

 
 

2.  Đối tượng xét học bổng

2.1 Học bổng tài năng

·         Đạt kết quả học tập khá trở lên các năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12, trong đó có ít nhất 1 học kỳ loại giỏi;

·         Tổng điểm 3 môn thi Toán, Văn, Anh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (không tính điểm ưu tiên) đạt từ 21 điểm trở lên.

2.2  Học bổng khuyến học

·         Đạt kết quả học tập khá trở lên các năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12, trong đó có ít nhất 1 học kỳ loại giỏi;

·         Tổng điểm 3 môn thi Toán, Văn, Anh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (không tính điểm ưu tiên) đạt từ 18 điểm trở lên.

3. Các quy định khác

·         Học bổng được xét cho thí sinh theo thang điểm từ cao xuống đến khi đủ số lượng đã công bố.

  • Học bổng không quy đổi thành tiền mặt và được trừ vào học phí của thí sinh.
  • Thí sinh chỉ được xét một loại học bổng duy nhất trong cùng một thời điểm.

Học bổng chỉ áp dụng cho năm học 2016-2017

Share this