Institution saved to your shortlist.

Nam Dinh University of Technology Education

Aligarh, Vietnam

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định công bố điểm xét tuyển NV1 năm 2016

04 Aug 2016

Easyuni.vn cập nhật từ Điểm thi 24h - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định xét tuyển đợt I đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau:

 

Đăng ký thành viên tại EasyUni.vn để được cập nhật thông tin Giáo dục nhanh chóng nhất.

  

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh  

- Đại học: 1000 chỉ tiêu, trong đó có 270 chỉ tiêu sư phạm kỹ thuật.

- Cao đẳng: 350 chỉ tiêu.

2. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.

3. Ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển       

4. Phương thức xét tuyển

① Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).

② Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

③ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT. Phương thức này chỉ dùng để xét tuyển đại học công nghệ, cử nhân kinh tế và cao đẳng.

4.1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 chỉ tiêu đại học; 175 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy.

b) Điều kiện xét tuyển

            - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Có đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành.

- Đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học, cao đẳng.

- Không có môn thi nào trong tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu:

Đối với xét tuyển vào đại học: Tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển và điểm ưu tiên đạt:

+ Từ 17,0 điểm trở lên: đối với xét tuyển vào đại học sư phạm.

+ Từ 15,0 điểm trở lên: đối với xét tuyển vào đại học.

Đối với xét tuyển vào cao đẳng: Tốt nghiệp THPT.

c) Lịch đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

            - Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT đợt 1: từ 01/8 ÷ 12/8/2016 (buổi sáng từ 7h00 ÷ 11h30, buổi chiều từ 13h30 ÷ 17h00, kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật).

            - Thời gian công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: trước 14/8/2016.

            - Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi đến hết ngày 19/8/2016 (nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định).

4.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu đại học; 35 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy.

b) Điều kiện xét tuyển

- Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

c) Tiêu chí xét tuyển

- Điểm xét tuyển (ĐXT) dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN như sau:

                                    ĐXT = ĐĐGNL + ĐUT

Trong đó: ĐĐGNL là điểm bài thi ĐGNL; ĐUT là điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của ĐHQGHN.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu: đạt điểm bài thi ĐGNL từ 70 điểm trở lên.

d) Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh có cùng ĐXT thì thí sinh có điểm phần Tư duy định lượng cao hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

đ) Lịch đăng ký xét tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT đợt 1: từ 01/6 ÷ 12/8/2016 (buổi sáng từ 7h00 ÷ 11h30, buổi chiều từ 13h30 ÷ 17h00, kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật).

            - Thời gian công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: trước 14/8/2016.

4.3. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 400 chỉ tiêu đại học; 140 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy.

b) Điều kiện xét tuyển

- Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

- Xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 từ loại Khá trở lên.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

c) Tiêu chí xét tuyển

- Dựa vào điểm xét tuyển được xác định như sau:

 ĐXT = TĐ + ĐUT

Trong đó: TĐ là tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển; ĐUT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu:

+ TĐ đạt từ 18,00 điểm trở lên đối với xét tuyển vào đại học công nghệ và cử nhân kinh tế.

+ Tốt nghiệp THPT đối với xét tuyển vào cao đẳng.

d) Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm môn Anh văn đối với ĐKXT vào ngành Tiếng anh, là điểm môn Toán đối với ĐKXT vào các ngành còn lại. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

đ) Lịch đăng ký xét tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT đợt 1: từ 10/5 ÷ 12/8/2016 (buổi sáng từ 7h00 ÷ 11h30, buổi chiều từ 13h30 ÷ 17h00, kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật).

            - Thời gian công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: trước 14/8/2016.

5. Hình thức đăng ký xét tuyển

Thí sinh lựa chọn phương thức xét tuyển và nộp phiếu ĐKXT theo mẫu M1 (dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia), M2 (dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL), M3 (dựa vào kết quả học tập THPT) tương ứng bằng một trong các hình thức sau:

5.1. Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường

Truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến năm 2016” để thực hiện đăng ký xét tuyển.

5.2. Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường

Địa chỉ nhận phiếu ĐKXT: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

5.3. Đăng ký trực tuyến trên website của Bộ GD&ĐT (chỉ dùng cho thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia)

            Truy cập vào website http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để thực hiện đăng ký xét tuyển.

6. Lệ phí và nộp lệ phí ĐKXT

6.1. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

6.2. Cách nộp lệ phí ĐKXT

- Trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

- Qua đường bưu điện (dùng cho ĐKXT bằng hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên).

- Tại ngân hàng hoặc điểm giao dịch của các ngân hàng (dùng cho ĐKXT trực tuyến) với nội dung:

+ Tên người nhận: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

+ Số tài khoản: 0831000018700 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh tỉnh Nam Định.

+ Nội dung: Mã hồ sơ, Họ và tên thí sinh

Ghi chú: Thí sinh điền đầy đủ thông tin ĐKXT và phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đó. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT với hồ sơ gốc.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: 0350.3630858, 3637804; Fax: 0350.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

Xem thêm thông tin Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

-       Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia

-       Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH – CĐ

-       Xếp hạng thí sinh ĐH – CĐ

-       Điểm chuẩn ĐH – CĐ

-       Điểm chuẩn Nguyện vọng 2

-       Điểm chuẩn Nguyện vọng 3

(Nguồn: diemthi24h)

Share this